Çantam Güvende Sigortası

Çantam Güvende Sigortası çantanızda taşıdıklarınızı güvence altına alır.

Çantam Güvende Sigortası
  Paylaş

  Çantam Güvende Sigortası çantanızda ya da cüzdanınızda taşıdığınız tüm kredi kartlarınızı, kimliklerinizi, mücevheratlarınızı, cep telefonunuzu, nakit para ve seyahat biletlerinizi kapkaç/gasp neticesinde çalınma durumuna karşı teminat altına alan ve size asistans hizmetleri sağlayan bir güvencedir. Çantam Güvende Sigortası ile aynı zamanda sigortalının kaza neticesinde vefat etmesi veya sürekli sakat kalması durumlarında tazminat ödemesi yapılmakta, kaza neticesinde gereken tedavi masrafları karşılanmakta ve hukuki uyuşmazlıklarda dava masrafları güvence altına alınmaktadır.

  Çantam Güvende Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır. Bu ürünü satın almak için size en yakın TEB Şubesi'ne başvurabilirsiniz.

  Ferdi Kaza Teminatı

  Sigortalıyı / sigortalıları, beklenmedik ve ani kazalar sonucu teminat altına alır. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde aşağıdaki teminatlar poliçede belirtilen limitler dahilinde sunulmaktadır:

  • Yaşam Kaybı (Ölüm)
  • Sürekli Sakatlık
  • Tedavi Masrafları

  Üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kapkaç sonucu sigortalıya verilebilecek bedeni zararlar dahil olmak üzere ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde meydana gelecek bedeni zararlar teminata dahildir.

  Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

  Hırsızlık/Kapkaç Teminatı

  Sigortalının günlük yaşamı esnasında üzerinde bulundurabileceği, kredi kartlarının, çantasının, cüzdanının, kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.), cep telefonunun, nakit paranın, mücevheratlarının/saatlerinin üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması ve/veya hasarlanmasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla hırsızlık sigortası genel hükümleri çerçevesinde, aşağıda yazılı özel şartlar ve limitler dahilinde temin eder.

  • Ehliyet, Nüfus cüzdanı, pasaport vb. kimlik belgeleri için tazmin edilecek bedel sigortalının söz konusu belgeleri yeniden temin etmek için yapacağı belgelenmiş masraflardır.
  • Teminat kapsamına giren bir olay sonucu seyahat biletlerinin kullanılamaması nedeniyle bilet ücretleri karşılığı ödenir.
  • Kredi kartları için tazmin bedeli ise, kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartlarının kullanılması nedeniyle kartı veren kuruluş tarafından yaptırılan mevcut sigorta teminatına girmeyen veya limitlerini aşan talepleri kapsar. Ancak Kredi kartı ile ilgili bir hadisede sigortalının olayın gerçekleşmesine müteakip en geç 6 saat içersinde kredi kartını veren kuruluşa ihbarda bulunduğunun belgelenmesi zorunludur.
  • Cep telefonu için tazminat bedeli "CepTelefonu, Mücevherat, Saat" teminat limitinin maksimum 50%'si ile sınırlandırılmıştır.
  • Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat için tazminat bedeli "Cep Telefonu, Mücevherat, Saat" teminat limitinin maksimum 50%'si ile sınırlandırılmıştır.

  Kredi Kartlarını, kimlik belgelerini, çantayı, cüzdanı, cep telefonunu, nakit parayı, altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerini, saati düşürme, unutma veya kaybetme halleri teminat haricidir.

  Bu poliçe ile temin edilen teminat limitleri olay başına ve yıllık olup, herhangi birine dahil bir rizikonun gerçekleşmesi halinde ilgili teminat ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

  Hukuksal Koruma Teminatı

  Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimler teminat altına alınır.

  Hukuksal Koruma kapsamında, sigorta sözleşmesinin kapsadığı konularda taraf olunan hukuksal uyuşmazlıklarda vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı/cevapları ile ilk dava masrafları avansı gibi giderler poliçe limiti dahilinde karşılanmaktadır.

  Hukuksal Koruma Sigortaları Genel Şartları geçerlidir.

  Kredi Kartı Asistans Teminatı

  Çantam Güvende Sigortası'nın kapsamına dahil edilen aşağıdaki asistans hizmetlerinden tek bir telefon ile (0212 444 0 665) tüm dünyada yararlanabilirsiniz:

  • Yurt Dışında Acil Nakit Avans : 1,000 EUR
  • Kayıp Bagajların Bulunması : 200 TL
  • İletişim Masrafları (çalıntı kart bildirim) : 100 TL
  • Yeni Kart Siparişi Hizmeti : Dahil
  • Çalıntı Kredi Kartlarının İptali : Dahil
  • Otel faturaları için avans ödemesi : 2,000 TL
  • Seyahat Biletleri yenilemesi için avans : 2,000 TL
  • Acil Tıbbi Danışmanlık : Dahil
  • Acil Ambulans ve Tıbbi Nakil : Dahil
  • Yol Yardımı ve Çekici Hizmeti : Dahil
  • Konut Yardımı ve Çilingir Hizmeti : Dahil
  • İdari Asistans : Dahil

  * TEB A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Çantam Güvende Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  Sayfa içeriğini puanla