Satma Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklama

Satma Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklama
  Paylaş

  14.11.2014, 17.11.2014, 21.11.2014 ve 16.12.2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamalarında yer alan bilgilerin özetidir.

  • Hakim Ortaklar: 14 Kasım 2014 tarihi itibarı ile BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., BNP Paribas Yatırımlar Holding A.Ş., BNP Paribas ve TEB Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde birlikte hareket eden “Hakim Ortaklar” olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Bankamız) oy hakkının %96.005 ‘ine sahiptir.
  •  Satma ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı: Tebliği Geçici Madde 1 çerçevesinde, Hakim Ortaklar’dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş’nin 14 Kasım 2014 tarihinde yaptığı ek bir pay alımı ile “satma hakkı” ve “ortaklıktan çıkarma hakkı” kullanılabilir hale gelmiştir.
  •  Satma Hakkı: Ek pay alım tarihi olan 14 Kasım 2014’ten itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (14.11.2014 – 16.02.2015), Hakim Ortaklar dışındaki diğer ortakların, bankamızda sahip oldukları paylarını Hakim Ortaklar’dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş’ye satma hakkı doğmuştur.  
  •  Ortaklıktan Çıkarma Hakkı:  3 aylık sürenin 16 Şubat 2015’te sona ermesini takiben Hakim Ortaklar’dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş’nin ortaklıktan çıkarma hakkı doğacaktır. 3 aylık sürenin sona ermesini takiben en geç üç işgünü içinde BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere bankamıza başvuracaktır.
  •  Hakların Kullanım Bedeli: Tebliğ madde 6’da belirtilen esaslarda, ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  Satma Hakkı Kullanım Adil Bedel:

        - Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması: 2.0032 TL
        - Fiyat tespit amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel:  2.437 TL
        - Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki

  son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 2.0185 TL,
  bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 2.0528 TL ve
  beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 2.0562 TL

  karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel.

  Satma Hakkı Kullanım Adil Bedel: 2.437 TL

  Ortaklıktan Çıkarma Satım Bedeli:

  - Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması.

  Ortaklıktan Çıkarma Satım Bedeli: 2.0032 TL

  •  Borsa Kotundan Çıkma: Ortaklıktan Çıkarma Hakkının kullanılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru ile eş anlı olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş. paylarının kottan çıkarılması talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvurulacaktır.
  • Satma Hakkı için Başvuru:

  Satma hakkının sahip olunan tüm paylar için kullanılması ve satma hakkı kullanım taleplerinin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı yapılması gerekmektedir.

  - Sahip olduğu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hisselerine ilişkin “Satma Hakkı”nı kullanmak isteyen ortaklarımızın; bu sayfadaki “Başvuru Formu” butonunu tıklayarak “Satma Hakkı Başvuru Formu”nu ekleriyle birlikte 09:00-18:00 saatleri arasında TEB Kampüs C-D Blok Saray Mahallesi Sokullu Cad. No: 7B Ümraniye 34768 İstanbul adresindeki Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne (Telefon: 0216 635 24 63) iletmeleri veya adı geçen bölümün (216) 636 52 90 no’lu faks numarasına veya investor.relations@teb.com.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  - Ortaklarımız söz konusu yazılı taleplerini hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşları vasıtasıyla da Bankamıza iletebilirler. Bu durumda ortaklarımızın aracı kurumlarına başvurarak “Satma Hakkı Başvuru Formu”nu doldurmaları, form ve eklerinin ilgili aracı kurum tarafından yukarıdaki adres veya faks numarası veya elektronik posta adresi aracılığıyla Bankamızın Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmesi gerekmektedir. 

  Tebliğ hükümleri gereği ortaklığımız satma hakkı talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araştıracaktır. Araştırma esnasında gerekli görülmesi halinde gerçek kişi başvuru sahiplerinden imza beyannamesi ya da gerçek kişi ve tüzel kişi başvuru sahiplerinden ortaklığımızın ek bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  Satma Hakkı başvurusunda bulunan ortaklarımızın, satışa konu payları, başvuru yapmalarını takip eden en geç 3 iş günü içinde saat 16:00’a kadar Hakim Ortağın, Satma Hakkı Başvuru Formu’nda bildirilen MKK nezdindeki hesabına virmanlamaları gerekmektedir. Satışa konu payların 3 iş günü içinde saat 16:00’a kadar Hakim Ortak hesabına virmanlanmaması halinde, Satma Hakkı Başvuru Formu’nun ortak tarafından yenilenmesi gerekmektedir. 

  Satma Hakkı bedeli, satışa konu payların Hakim Ortak hesabına virmanlanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde ortakların Satma Hakkı Başvuru Formu’nda bildirdikleri hesaplarına ödenecektir.

  Sayfa içeriğini puanla