Yönetim Güvende Hayat Sigortası

Yönetim Güvende Hayat Sigortası
  Paylaş

  Yönetim Güvende Sigortası, şirketinizde kilit pozisyonda bulunan yönetici veya çalışanınızı belirlenmiş olan poliçe süresi ve teminat tutarları kapsamında tehlikeli hastalıklara karşı güvence altına alırken, çalışanın vefatı durumunda şirketin uğraması muhtemel zararları karşılar.

  Çalışanınızın vefat etmesi halinde, şirketin devam eden projelerinizde oluşabilecek aksaklıkları ve kayıpları bir nebze de olsa azaltabilmek için teminatınız paralelinde size tazminat ödemesi yapar. Çalışanınızın kanser, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yakalanması, ana organ nakli ya da koroner arter bypass ameliyatı gibi büyük operasyonlar geçirmesi durumunda ise, teminatınız paralelinde kendisine tazminat ödemesi yaparak maddi güvence sağlar.

  *TEB A.Ş., BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Yönetim Güvende Hayat Sigortası BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  Vefat Teminatı:

  Sigortalı’nın sigorta süresi içinde Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortaları Genel Şartları istisnaları ve Yönetim Güvende Hayat Sigortası istisnaları haricindeki her türlü vefatını kapsamaktadır.

  Azami: 2.000.000TL/1.300.000USD/900.000€

  Asgari*: 75.000TL/50.000USD/40.000€

  *Teminat bedellerinin asgari tutardan aşağıda bir değer olması halinde poliçede belirtilen asgari tutarlar esas alınacaktır.

  Tehlikeli Hastalıklar Teminatı:

  Sigortalı’nın Yönetim Güvende Hayat Sigortası’nın başlamasının ardından teşhis edilmek kaydıyla aşağıdaki hastalıklarından en az birini ifade etmektedir:

  Doktorlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmek bizim için çok önemli. Sizlerin bankacılık ihtiyaçlarınızın yanı sıra, sosyal beklentilerinizi ve mesleki gereksinimlerinizi de karşılamayı hedefliyoruz.

  Detaylı bilgiye www.medikalakademi.com.tr/kongreler/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

   

  KanserKalp Kapakçığı Replasmanı (Değişimi)
  Miyokard Enfarktüsü/Kalp Krizi Aort Hastalığı için Cerrahi
  Koroner Arter Bypass Ameliyatı Multipl Skleroz (MS)
  Hastalık sonucu İnme İyi Huylu Beyin Tümörü

  Bekleme Süresi

  Riskin gerçekleşmesi ardından başlayan süredir. Sigortalı Bekleme Süresi sonlandıktan sonra ürün dahilindeki tazminat ödemelerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

  Tehlikeli Hastalıklar Teminatı için 30 (otuz) gündür. Bekleme süresinden sonra hayatta olması gereklidir.

  Sigorta Süresi: Poliçe süresi 1 yıldır. Yenileme süresi maksimum 4 yıldır. Toplam poliçe süresi 5 yıldır.

  Sigortaya Katılım Yaşı: 18 – 64

  Sigortadan Faydalanma Yaşı: 18 – 65

  Prim Tahsilatı:

  Hesaptan veya Kredi Kartı ile tek ödeme yada taksitli tahsilat yapılabilmektedir.

   

  Böbrek Yetmezliği Kronik Karaciğer Hastalığı
  Ana Organ Nakli (MOT) Koma
  Felç / Parapleji Sağırlık
  Körlük Major Kafa Travması
  Konuşma Kaybı Major Yanıklar

  Azami: 375.000 TL/250.000 USD/187.500 €

  Asgari:* 75.000TL/50.000USD/40.000€

  *Teminat bedellerinin asgari tutardan aşağıda bir değer olması halinde poliçede belirtilen asgari tutarlar esas alınacaktır.

  Tıbbi Danışmanlık

  Sigortalı’nın Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, Medline hekimleri tarafından, hak sahibinin (hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine (hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

  MEDLINE Acil Sağlık Hizmetleri

  100.000 TL / 65.000 USD / 50.000 Euro ve üzeri Vefat Teminatlı Poliçeler için MEDLINE Acil Sağlık Hizmetleri sunulmaktadır.

  Acil Sağlık Hizmetleri

  Sağlık Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile sunulmasıdır.

  Acil Kara Ambulansı Hizmeti

  Devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçtır.

  Muafiyet Süresi

  Sigortanın satın alınmasından sonra Sigortalı’nın tazminat talebinde bulunma hakkının olmadığı süredir. Tehlikeli Hastalıklar için geçerlidir.

  Multipl Skleroz için 180 (yüz seksen) gün, diğer hastalıklar için ise 90 (doksan) gündür.

  Sayfa içeriğini puanla