AFD Enerji Kredisi

AFD Enerji Kredisi
  Paylaş

  AFD KSS Kredisi

  KOBİ finansmanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliğimizle, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri üretmek isteyen KOBİ’lere kredi desteği veriyoruz. 

  Global rekabette bir adım öne çıkmak isteyen KOBİ’lerimize uzun vadeli ve ödemesiz dönemlerde toplamda EUR 40,000,000’e varan kredi kullandırımı öngörülmektedir. 

  Kredi fırsatının yanı sıra KOBİ’lerimize eş zamanlı  “Sosyal Sorumluluk” konusunda bilinçli ya da bilinçsiz neler yaptıklarını ve daha neler yapabileceklerini görebilecekleri ücretsiz bir KSS check-up imkanı verilmektedir. 1 günlük check up sürecinde KOBİ’lerimiz, çalışanlarına sağladıkları imkanlar, faaliyetlerinin çevreye olan etkileri gibi konuları detaylı inceleme fırsatı bulmakta, akabinde hazırlanan ve firma yetkililerine teslim edilen Denetim Raporu ile hangi konularda gelişme kaydedebileceklerini görebilmektedirler.  AFD Enerji Kredisi

  AFD ile yapılan işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve karbon salınımına dikkat çekmek ve firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla KOBİ’lerimize özel bir kredi programı daha başlatılmıştır.

  Toplamda EUR 50,000,000’lık kredi kullandırımı ile AFD Enerji Kredisini İşletme, KOBİ ve Kurumsal segmentteki firmalar ile belediye ve belediye iştirakleri kullanabilmektedirler. Kredi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için “Yatırım Kredisi” olarak eşit/esnek veya spot olarak kullandırılmaktadır. 

  Bu desteklerden faydalanabilmeleri için KOBİ’lerimizin yatırım yapacakları projelerin; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başlığı altında minimum %15 enerji tasarrufu sağlayan her tür makine ekipman yenileme yatırımının; yenilenebilir enerji başlığı altında güneş, jeotermal biyogaz/biyokütle ve 500kW kurulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projeleri olmaları kriterlerini karşılamalarıdır. Türk Ekonomi Bankası AFD’ den alınan bu kaynak ile yılda 60 bin ton karbon salınımın azaltılmasını ve 199GWh/yıl elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmasını hedeflemektedir.

  Sayfa içeriğini puanla