Katılım Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu
    Paylaş

    TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu - TPZ

    Fonun yatırım amacı ve politikası: Fonun hedefi düzenli olarak döviz bazında kira geliri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur. Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20’yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

    Detaylı bilgi için tıklayınız.

    Sayfa içeriğini puanla