Katılım Fonu

Katılım Fonu
    Paylaş

    TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu 

    Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından (SUKUK) oluşan katılım fonudur. Yabancı ihracçıların para ve sermaye araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20 'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 

    Sayfa içeriğini puanla