Hazine Destekli KGF Kadın Patron Kredisi

Hazine Destekli KGF Kadın Patron Kredisi
  Paylaş

  KOBİ veya işletme sahibi kadınların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile özel destek kredisi. Kadın patronlara %90 KGF kefaleti ile 2.5 mio TL’ye kadar kredi imkanı!

  • Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak kredilerin, işletme kredisi olması durumunda vade asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır.
  • Yatırım kredisi olması durumunda ise vade asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır.
  • Spot Kredi şeklinde azami 12 ay vadeli kullandırım da yapılabilmektedir. Asgari yılda bir defa faiz tahsilatı yapılmalıdır.

  Nasıl yararlanabilirsiniz?

  • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme iseniz,
  • Başvuru tarihi itibarıyla işletmenizin faaliyet süresi kuruluş tarihine göre 0-2 yılın arasında ise,
  • Kefalet mektubu talep tarihi itibariyle Vergi/SGK borcunuz yoksa, SGK ve Vergi dairesine borcunuz varsa bu borcun kullandırılacak kredinin %20’sini aşmaması şartı ile KGF kefaleti ile kullandırım yapılabilir ve öncelikle bu borç ödenir.
  • 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme sahibi iseniz,
  • En az ilkokul mezunu iseniz yararlanabilirsiniz.

  Başvuru için gerekli belgeler

  • Son mezun olduğunuz okul diplomasının fotokopisi,
  • İş fikrinize uygun mesleki yeterliliğe sahip olduğunuzu gösteren meslek kurslarından alınmış sertifika fotokopisi

   

  Detaylı bilgi için size en yakın TEB Şubesine başvurabilirsiniz.
  Sayfa içeriğini puanla