Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Fon Sepeti Şemsiye Fonu
  Paylaş

  TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Şemsiye Fonu

  Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilebilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

  Fonun yatırım amacı ve politikası:: Yabancı borsalarda işlem gören ve ağırlıklı olarak gelişmiş ülke hisse senetlerine yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülke BYF’lerine yatırım yapacak olup getiri artırmak amacıyla gelişmekte olan piyasa BYF’lerine de yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne; G20, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler adı altında tanımlanan ülkeler ve Hong Kong, Singapur borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fon katılma paylarının dahil edilmesi esas olmakla birlikte, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları, katılma payı satışına ilişkin izahnamelerin Kurulca onaylanması şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Pusula Serbest Fon

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla