Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Fon Sepeti Şemsiye Fonu
  Paylaş

  TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu - TPC

  Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilebilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu - TFF

  Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu – TJF

  Fon, varlık seçimlerinde Sürdürülebilir Yaşam (Sustainable Living) anlayışını gözetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG Environmental Social Governance) ilkelerine hassasiyet gösteren ve bunun için somut çözümler içeren ürün ve hizmetler sunarak bu alanlarda öngörülen büyümeden faydalanmayı amaçlayan şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçlarının yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla