Fon Sepeti Fonu

Fon Sepeti Fonu
  Paylaş

  TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

  Fon, ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yurtiçi yatırım fonlarını portföyüne dahil ederek risk-getiri perspektifi çerçevesinde sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

  TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

  Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülke BYF'lerine yatırım yapacak olup, getiri arttırmak amacıyla gelişmekte olan piyasa BYF'lerine de yatırım yapabilecektir. Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. 

  Sayfa içeriğini puanla