E-Fatura

E-Fatura
  Paylaş

  TEB, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay ile Özel Entegratör ve Saklama kuruluşu olarak müşterilerine e-fatura hizmetini sunmaya başlamıştır.

  TEB’in e-Fatura uygulaması ile TEB’den bankacılık hizmetlerinizin yanı sıra şirketiniz ihtiyaçlarına uygun olarak güvenilir bir şekilde servis alabilirsiniz.  Konu ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız hakkında TEB Şubeleri'nden, 444 0 832 numaralı telefondan ya da efaturadestek@teb.com.tr e-posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

  TEB e-Fatura uygulamasının özellikleri ve sunduğu avantajlar:

  • Fatura hazırlama, gönderme ve alma 
  • Özel arşivi ile saklama ve eski faturalara kolay erişim imkanı
  • Mali mühür hizmeti
  • Şirketinizin fatura formatı ve görseline uygun tasarım imkanı (Doküman ekleme, gelen fatura üzerine özel not alma, seri sıra numarasını müşteri adına takip etme ve fatura standart bilgileri dışında özel alanlar ekleme, vb.)
  • ERP sistemleri ile offline ya da online entegrasyon imkanı
  • Şirketinizde birden fazla kullanıcı tanımlama imkanı
  • Kullanıcılara giriş, onay yetkilendirme ile özel onay akışları imkanı
  • Gönderilen ve alınan e-faturaların departmanlar bazında adreslenerek iletilmesi imkanı
  • Detaylı raporlama imkanı
  • Toplu e-fatura yükleme imkanı
  • E-Faturalarınızı pdf olarak bilgisayarınıza indirebilme imkanı
  • Ekran içerisinde filtreleme yaparak istenilen faturalara kolayca ulaşma imkanı
  • E-Faturalarınıza şirket logonuzun eklenebilme imkanı
  • 7/24 kesintisiz servis hizmeti
  • Farklı formatlarda E-Fatura oluşturma imkânı
  • Yasal mevzuattaki güncellemelere hızlı uyum sağlanması

  Nedir?

  Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, alıcı ve satıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

  Kimler kullanmak zorunda?

  • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan şirketler ile bunlardan 31.12.2011 itibari ile mal alan kuruluşlardan asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 
  • Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi olan kolalı, gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini üreten, ithal eden şirketler ile bunlardan 31.12.2011 itibari ile mal alan kuruluşlardan asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

  Bu kapsama girmese de isteyen firmalar GİB’e başvurup, Mali Mühürlerini temin ederek E-Fatura kullanıcı mükellef listesine dahil olabilirler.

  Mali mühür nedir, hangi amaçlarla kullanılabilir?

  Mali mühür, kurumsal bir e-imza çeşididir. VUK’a göre yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve kurumlara ait veri bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğin garanti altına alınmasını ifade eder. e-Fatura ve e-Defter uygulamaları bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunludur ve Başbakanlık adına TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır.

  Mali mührün önemi nedir?

  Mali mühür (veya e-imza) olmaksızın e-fatura düzenlenemeyeceği için kullanımı zorunludur.

  E-Fatura uygulamasında Temel ve Ticari Fatura nedir?

  • GİB tarafından iki fatura senaryosu oluşturulmuştur. E-Faturalar “Ticari” ve “Temel” olmak üzere iki farklı senaryo için düzenlenebilmektedir.
  • Ticari fatura senaryosunda oluşturulan bir E-Fatura, alıcısı tarafından 7 gün içerisinde Kabul veya Red edilmesi gerekmektedir. 7 gün içerisinde hiçbir işlem yapılmayan Ticari Faturalar otomatik olarak onaylanmış kabul edilir.
  • Temel faturalarda ise bu seçenek yoktur, itiraz olması durumunda bu itirazın haricen ilgili faturayı gönderen kuruma/kuruluşa yapılması gerekmektedir. 

  Şirketler nasıl geçebilir?

  Şirketler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmalıdır.

  • www.efatura.gov.tr adresinde yer alan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”
  • www.efatura.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”
  • Şirket kuruluş sözleşmesi (Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayınlandı ise gazetenin aslı ya da noter onaylı örneği.
  • Unvan değişikliği var ise en son ünvanın ilan edildiği gazetenin aslı ya da noter onaylı örneği)
  • Başvuru formuna imza atan kişilerin yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri aslı ya da noter onaylı örneği. 
  • E-fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-fatura göndermem teknik olarak mümkün mü?

  Hayır. E-Fatura sistemine dahil olmayan bir firmaya e-fatura gönderilmesine yapımız müsaade etmemektedir.

  Hangi yöntemlerle yararlanılabilir?

  • www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla
  • Firmaların bilgi işlem sistemlerinin uygulamaya entegre edilmesi yoluyla
  • Özel Entegratör aracılığıyla Bankamız bu yöntem ile müşterilerine E-Fatura çözümü sunmaktadır

  Uygulamayı özel entegratör aracılığıyla kullanmak için neler yapılmalıdır?

  Uygulamaya kayıtlı şirket ile özel entegratör arasında e-fatura alma ve gönderme konusunda sözleşme imzalanmalıdır.
  Özel entegratör, sözleşme imzaladığı şirketlerin bilgilerini GİB’e elektronik ortamda bildirecek, GİB’den olumlu yanıt alması durumunda şirketin kullanıcı hesabı GİB tarafından aktif hale getirilecek ve e-fatura gönderip almaya başlayacaktır.

  Doğrudan entegrasyon metodunun yanında GİB portalını veya özel entegratör yöntemini kullanabilir miyim?

  Hayır. Doğrudan entegrasyon yöntemini kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya GİB platformunu kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.

  GİB portalını kullanırken, aynı anda özel entegratör kullanabilir miyim?

  Hayır. GİB platformunu kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya doğrudan entegrasyon yöntemini kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.

  TEB e-Fatura sistemi, şirketinize neler sunuyor?

  TEB özel entegratör olarak, 1 Ocak 2014 itibari ile şirketinize e-fatura hazırlama, gönderme, alma ve saklama hizmetleri sunmaktadır.

   

   

  Sayfa içeriğini puanla