Su Ürünleri Sigortası

Su Ürünleri Sigortası
  Paylaş

  Su Ürünleri Sigortası

  Sigortanın Kapsamı ve Tehlikeler:

  Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
  • Her türlü doğal afet,
  • Predatörler, kazalar, alg patlaması sebebiyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar

  sigorta kapsamındadır.

  Prim Ödemesi:

  Poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınıp, kalan prim tutarı en fazla 5 taksitle tahsil edilebilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

  Hasar İhbarları:

  Su ürünleri Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde TARSİM'e ihbar yapılmalıdır.

  Sayfa içeriğini puanla