TEB Bonosu

  Paylaş

  Talep Toplama Tarihi: 15 – 16 – 17 Şubat 2016

  26.TEB Bonosu

  Vade

  :

  10 Ağustos  2016 – 173 gün

  Vade Başlangıcı

  :

  19 Şubat 2016

  Talep Toplama

  :

  15 – 16 – 17 Şubat 2016

  Spread

  :

  70 bps

  Tutar

  :

  100.000.000 TL (50.000.000 TL’ye kadar ek)


  İhraç edilecek 173 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 13.07.2016 itfa tarihli TRT130716T18 tanımlı ve 17.08.2016 itfa tarihli ve TRT170616T13 tanımlı kıymetlerdir. Talep toplamanın son gününde söz konusu DİBS’in son iki iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (“Gözlem Periyodu”). Belirtilen DİBS’ler için Gözlem Periyodu süresince gerçekleşen ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 19.02.2016 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak ve her bir referans DİBS için belirlenen faiz oranı karşılaştırılarak en yüksek oran gösterge faiz oranları belirlenecektir. Belirtilen şekilde hesaplanacak olan Referans Yıllık Bileşik Faiz Oranından basit faiz oranı bulunarak Referans Faiz Oranı hesaplanacak, bu orana TEB ek getiri oranı eklenerek tahvilin faiz oranı belirlenecektir.

  İşbu ihraca ilişkin izahname (Güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve www.tebyatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir. 

   

  Sayfa içeriğini puanla