2013 ANNUAL REPORT
PDF BNP PARIBAS GROUP CONTACT TÜRKÇE

PERFORMANS İKRAMİYESİ VE SATIŞ PRİMLERİ

2014 yılında ödenmek üzere bankamız 2013 yılı mali tablolarında; çalışanlarımızın yıl içindeki performansına bağlı olarak 55.0 milyon TL ve satış elemanlarımızın 2013 yılında gerçekleştirdikleri satışlara paralel olarak satış primi adı altında 7.5 milyon TL ve diğer personel primleri olarak 0.8 milyon TL olmak üzere toplam 63.3 milyon TL performans ikramiyesi ve satış primi karşılığı ayrılmıştır.