MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2010 yılında kredi portföyümüzün yüzde 73’lük kısmı kurumsal, ticari ve KOBİlere verilen kredilerden meydana gelmekte olup, tüketici kredileri ve kredi kartları alacaklarımız bir önceki yıla göre yüzde 40’lık artış göstererek 3.2 milyar TL seviyesine ulaşmış ve toplam kredi portföyümüz içerisindeki payı yüzde 27 olmuştur.

Risk odaklı yaklaşımımızla yılsonuna göre problemli krediler oranımız yüzde 4.64’ten yüzde 3.00’a gerilemiş olup, TEB sektörün ortalama problemli kredi oranının altında kalma özelliğini korumuştur.

2010 sonu itibarıyla topladığımız mevduatının yüzde 98’i kredi olarak kullandırılmıştır. Bankamız likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduatlarla karşılamakta olup, bu kapsamda Bankamızın ana fonlanma kaynağı olan mevduatların bilanço pasifi içindeki payı yüzde 63 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımızın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 20 olarak gerçekleşmiş olup, 2.4 milyar TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyetlerinde Bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir.

Bankamızın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla yurt dışından kullanılan krediler içerisinde 3 Eylül 2010 tarihinde temin ettiği, 2 Eylül 2011 vadeli 190 milyon euro ve 100 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi bulunmaktadır.

Ayrıca Bankamızın 2002 ve 2007 yılları arasında çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalamış olduğu anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 110 milyon euro ve 156 milyon ABD doları tutarında 4 ayrı sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır. Devam eden sermaye benzeri krediden 9 milyon ABD doları tutarında anapara geri ödemesi 15 Ekim 2009, 15 Nisan 2010 ve 15 Ekim 2010 tarihlerinde yapılmıştır.

Bankamızın 2010 yılındaki bireysel bankacılıkta genişleme, mevcut kurumsal ve ticari müşterilerinde derinleşme stratejilerini desteklemek için yapmış olduğu tanıtım harcamaları ve teknolojik altyapı geliştirme giderleri ve Fortis A.Ş ile birleşme kapsamında yapılan yeniden yapılanma ve birleşme giderlerine rağmen etkin gider yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin etkisi ile faaliyet giderleri 788 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca 2010 yılında bankamızın TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerinin yüzde 90.01’i Fortis Finansal Kiralama A.Ş.’ye 113.3 milyon TL bedelle satılmış olup, 30 Eylül 2010 tarihinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedeli tahsil edilmiştir. Söz konusu işlemlerden oluşan 77.2 milyon TL tutarındaki kâr gelir tablosuna yansıtılmıştır.

18 Ekim 2010 tarihinde ise Cardif Hayat Sigorta A.Ş. ile hayat sigortası ürünleri dağıtımı ve Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile emeklilik ürünleri aracılık hizmetleri ve birikimli hayat ürünleri dağıtımına ilişkin münhasır acentelik sözleşmeleri imzalanmış olup, bu sözleşmeler neticesinde 180 milyon TL tahsil edilmiştir.

Piyasa koşullarına bağlı olarak bilanço kompozisyonumuzdaki değişiklik, müşteri adetlerimizdeki artış, kredi karşılıkları ve durdurulan faaliyetlerden sağlanan karlar öncesi net bankacılık gelirlerimizin bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artış göstermesini sağlamıştır. Bankamızın 2010 yılı net kârı ise, bir önceki yıla göre yüzde 43’lük artışla 210.2 milyon TL’den 300.3 milyon TL’ye yükselmiştir.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv