TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tayin ve tespit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.
Başkan            : Dr. Akın AKBAYGİL
Başkan            : Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH
Üye                   : Varol CİVİL

Denetim Komitesi

Kuruluş Amaçları:

 • İç sistemlerin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen sekiz risk ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi:
 • Kredi ve karşı taraf riski: Karşı tarafın temerrüdü
 • Piyasa ve likidite riski: Piyasa fiyatındaki dalgalanmalar
 • İdari risk: Operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil)
 • Yasal risk: Vergisel, hukuki ve tüm bankacılık mevzuatı ile ilgili düzenlemelere uygunluk
 • Muhasebesel risk: Düzenlemelere uygunluk ve hesapların doğru ve şeffaf sunumu
 • BT riski: Bilgi sistemlerin yeterliliği ve güvenliği
 • İnsan kaynakları riski: Personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği
 • İtibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi
 • Risk politikası kurallarının, risk yönetimi, iç kontrol ve uyuma ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi,
 • Grup’un iç kontrol ve risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların faaliyetlerinin ve muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğunun denetlenmesi,
 • Banka’nın faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek hususlardan veya kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun haberdar edilmesi ve alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalar ve Yönetim Kurulu tarafından alınması gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir şekilde tavsiyede bulunulması.


Komite en az iki ayda bir kez toplanır.

Başkan             : Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch
Başkan Vekili  : Dr. Akın AKBAYGİL

Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler
Ana Sözleşme’nin 24. maddesi gereğince Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az yedi (7) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az yedi (7) üyenin olumlu oyu ile alınır. Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı içinde 123 karar, Denetim Komitesi tarafından 16 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv