DÜNDEN BUGÜNE TEB

1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulan ve faaliyete geçen TEB (“Banka”), 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınmış ve unvanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2010 yılında 84. hizmet yılını kutlayan TEB, Türkiye’de özel bankacılığın gelişmesinde ve standartlarının belirlenmesinde büyük rol oynamıştır.
1990'ların başından itibaren Türkiye’de özel bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan TEB, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı ile ürün ve hizmet çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, leasing, faktoring ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile de pekiştirmiştir.

TEB, 2000 yılında sermayesini yatırımcılara açmış; hisse senedi İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. 31 Aralık 2010 itibarıyla hisselerinin yüzde 15.63’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı’nda TEBNK sembolü ile işlem gören TEB’in hisse senetlerini temsil eden Depo Sertifikaları aynı zamanda Londra Borsası’na da kotedir.

TEB’in ortaklık yapısı ve TEB Hissesi hakkındaki detaylı bilgilere Raporun 7. sayfalarından ulaşılabilir. TEB Hissesi’nin güncel bilgilerine ise www.teb.com.tr internet adresinden takip edilebilir.

BNP Paribas ile ortaklık, TEB’in kurumsal tarihinde önemli bir kilometre taşıdır.
TEB’in ana ortağı olan TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 50'si, 10 Şubat 2005'te dünyanın ve Avrupa Birliği’nin önde gelen bankalarından BNP Paribas'ya devredilmiştir. Bu devir neticesinde BNP Paribas, TEB'de yüzde 42.125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur.

Fortis Bank ile birleşme
TEB’in dolaylı çoğunluk hissedarları BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu, 3 Haziran 2010 tarihinde TEB ile Fortis Bank’ın TEB markası altında birleşmesine ilişkin bir Niyet Mektubu imzalamışlardır. Düzenleyici kurumlardan alınacak izinleri takiben, gerekli sürecin işletilmesi ve TEB Mali Yatırımlar A.Ş. (‘‘TEB Mali’’)’nin TEB’de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam etmesi ve eskiden olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas’ın her birinin TEB Mali’de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olması öngörülmüştür.

Birleşmeye taraf ortaklıkların 19 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurullarını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) 26 Ekim 2010 tarihinde gerekli başvurular yapılmış, 25 Kasım 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiler ile uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda birleşme oranı ve değiştirme oranı tespit edilmiştir. Birleşme işlemine SPK tarafından 21 Aralık 2010 tarih ve 37/1145 sayılı kararı ile onay verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv