KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan TEB, içinde bulunduğu toplumun temel değerlerini ve mirasını korumayı benimsemiştir. TEB, bu düşünceyi hayata geçirmek için “kurumsal sosyal sorumluluk” kapsamında çevreye, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan ve istihdamın çok büyük bir kısmını karşılayan KOBİ’lere ve ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlere katkı sağlayan projeler uygulamaktadır. Faaliyetleri ile paralel kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tasarlayan TEB, çalışanlarının projelere gönüllü katılımlarını da teşvik etmiş ve bu alanda örnek bir başarı elde etmiştir.

Çevreye Katkı

TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

Banka, bu yaklaşım doğrultusunda;

  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
  • Çevreye duyarlı ürünler sunmayı
  • Kaynak tasarrufunu ve Enerji verimliliğini arttırmayı
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansını sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Çalışan, tedarikçi ve müşterilerinin çevreye duyarlılığını arttırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olan TEB 2010 yılında da çevreye duyarlı ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Banka, işletmelerin çevre yatırımlarını desteklemek amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Developpement-AFD) ile 50 milyon euro değerinde kredi anlaşması imzalamıştır. Kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları yapacak işletmelere sunulmaya başlanmıştır.

Dünyada sürdürülebilir kalkınma projelerini destekleyen kuruluşlardan biri olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye’de KOBİ’lere finansman imkanı sağlamak amacıyla ilk özel banka olarak TEB’i seçmiş ve 2010 yılında 50 milyon euro tutarında kredi vermiştir. Bu kredilerle işletmeler enerji verimliliği, yenilenebilir enerji projelerinde cazip fiyatlarla işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını finanse edebilmektedir.

"TEB Mobil ATM"yi ve Ataköy şubesini güneş enerjisi panelleriyle donatan Banka çevre konusunda örnek olacak bir çalışmaya imza atmıştır. Güneş enerjisi ile faaliyet gösteren Şube ve Mobil ATM Türkiye’de bankacılık sektöründe bir ilki işaret etmektedir.

KOBİ'lere Katkı

Türkiye ekonomisinin temel direklerinden KOBİ’lerin gelişimini yakından takip eden TEB, bu alandaki desteğini çok yönlü olarak sürdürmektedir. Euro Bölgesi’nin en büyük bankası BNP Paribas ile 2005 yılında stratejik ortaklık kuran TEB, geliştirdiği TEB KOBİ Akademi-Kurumsal Gelişim Programı ve İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları ile KOBİ Danışmanları kanallarıyla KOBİ’lerin ticaret hayatlarının gelişimine katkıda bulunmaya ve rekabet avantajı sağlayacak bilgileri aktarmaya devam etmektedir.

TEB KOBİ Akademi - Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kurumsal Gelişim Eğitimi, KOBİ’lere yurt içi ve uluslararası pazarlardaki kârlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri, uygulamalı olarak yön gösteren, firmaların stratejik açıdan nasıl doğru yönetebileceklerine dair önemli noktalara işaret eden bir eğitim programıdır. 2005 yılında başlatılan program ile 31 ilde 7,000’e yakın KOBİ’ye eğitim hizmeti verilmiştir.

TEB KOBİ Akademi - İller İçin Gelecek Stratejileri Konferansları
İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Gelecek Stratejisi Konferansı işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel yönetimin bir araya geldiği bir toplantı olup, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilmektedir. “İller Geleceğini Arıyor” adı altında bugüne kadar 13 şehrimizde düzenlediğimiz konferanslarda söz konusu illerimizin geleceklerini planlamalarına katkı sağlamaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar İl Raporu olarak yayınlanmış ve ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmiştir. 2010 yılında bu proje ülkeler bazına taşınmış; KKTC’de Gelecek Stratejisi konferansı düzenlenmiştir.

TEB KOBİ TV
Bankacılık sektörünün ilk internet televizyonu olan TEB KOBİ TV 65,000 üyesi olan ve son bir yılda 3,000,000 izleyici ile buluşmuş ücretsiz bir internet televizyonudur. Yeni iş fırsatları, pazarlama ve satış bilgileri, ihracat hedefleri ve yurt dışı pazarlar hakkında bilgiler; sektörlerle ilgili haberler; sanayi ve ticarete yön veren mevzuat değişiklikleri; KOBİ’leri ilgilendiren her türlü konuda iş dünyası, siyaset, sektör temsilcileri ve uzmanların yorumları 7 gün 24 saat www.tebkobitv.com üzerinden sunulmaktadır. Ayrıca KOBİ TV ile firmalar, her biri konusunda marka olmuş isimlere birebir kolayca ulaşarak soruların yanıtını alabiliyor.

Bu özelliklere ek olarak KOBİ’lerin yeni pazar ve müşterilerle yabancı dil sorunu yaşamadan iletişime geçmelerini sağlamak için 57 farklı dilde potansiyel müşteri ve tedarikçileri ile iletişim kurabilecekleri KOBİLİNGO projesi hayata geçirilmiştir.

TEB KOBİ DANIŞMANLARI
Banka, TEB KOBİ DANIŞMANLARI ile sektörde bir yeniliğe daha imza atmıştır. TEB şubelerinde KOBİ’lerin işletmelerindeki sorunları teşhis eden, onlara çözümler öneren ve aynı zamanda önlerindeki fırsatlar hakkında yol gösteren danışmanları görev yapmaktadır. TEB KOBİ Danışmanları ile firmalar 2010 yılında başarılı hikâyelere imza atmaya başlamışlardır.

KOBİ KULÜP
TEB tarafından hayata geçirilen KOBİ Kulüp KOBİ’leri tek bir çatı altında buluşturan ve güçlerini birleştiren banka destekli ilk ve tek kulüptür. KOBİ Kulüp sayesinde TEB müşterisi firmalar satın alma ve tedarik süreçlerinde yaşadığı doğru ürün ve satıcıya ulaşma gibi pek çok sorunu çözebilmekte; satın alma maliyetlerinde yüzde 50’lere varan avantajlardan faydalanabilmektedir. .

Gençlere Katkı

Gençler, TEB ile ‘İcat Çıkar’ıyor
Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmının gençlerden oluştuğunu bilen TEB; gençlerin yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilmelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “İcat Çıkar” inovasyon yarışmasını düzenlemektedir.

Özel sektör-üniversite işbirliğine güzel bir örnek oluşturan yarışma ile TEB, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri “yenilikçilik - yaratıcılık” konusunda bilinçlendirmek, yetkinliklerini geliştirmek, üniversite öğrencilerinin finans sektörü ile yakınlaşmasını sağlamak konularına katkıda bulunmaktadır.

Bu yarışmayla TEB, yenilikçi-yaratıcı fikir üretme konusunda potansiyele sahip gençlere özel eğitimler vermekte, gençleri fikirleri için ödüllendirmektedir. TEB, aynı zamanda bu konuda müşterilerini de teşvik etmek için inovasyon yarışması düzenlemekte ve başarılı olan müşterilerini ödüllendirmektedir.

TEB, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik başlattığı “Akıl Fikir Kampüsü” ve engelli öğrencilere yönelik olarak geliştirdiği “Engelsiz Kampus” programlarıyla üniversite öğrencilerine inovasyon, iletişim ve yaratıcılık alanlarında özel eğitimler vermektedir. Projeyle öğrencilerin içlerindeki yenilikçi-yaratıcı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olan TEB, öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden “TEB Akıl Fikir Kampüsü” ve “TEB Engelsiz Kampüs”e katılan öğrenciler, eğitimlerine, bilgi ve birikimlerine göre TEB bünyesinde çalışma imkanı da bulmaktadır.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv