Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
  Paylaş

  Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 70'ini ithal ettiği göz önünde bulundurulduğunda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin, ülke ekonomimiz açısından taşıdığı büyük önem dikkat çekmektedir. Enerjinin verimli kullanılması, refah seviyemiz üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından da çok önemlidir. Biz Türk Ekonomi Bankası olarak Türkiye’de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaştırılabilmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz.

  Türkiye’nin sürdürülebilir iktisadi gelişimi için, ülke ekonomimizin tüm aktörlerine sorumluluklar düşmektedir. Yeşil dönüşüm diye adlandırabileceğimiz, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesindeki değişim ve gelişim, özellikle küçük ölçekli işletmelerin tek başına altından kalkabileceği bir boyutta değildir. Bu alanda finansal ve finansal olmayan desteklere önemli oranda ihtiyaç vardır. Bankaların, bu konuda işletmelerin yanında yer alması gerekmektedir.

  TEB’de Enerji Verimliliği

  “TEB’den Enerji Veren Kredi” sloganıyla sunduğumuz kredi, başta KOBİ’ler olmak üzere ülke ekonomimize ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. 2010 yılında AFD'den sağladığımız 50 milyon Euro'luk kredi ile ağırlıklı KOBİ’ler olmak üzere, tüm tüzel müşterilerimizin çevre dostu enerji yatırımlarını uzun vadede ve uygun şartlarda finanse edebilmelerini sağlıyoruz.

  TEB’den Enerji Veren Kredi

  TEB Enerji kredisi ile hedefimiz, müşteri tabanımızda enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve sağlayacağımız desteklerle müşterilerimizin bu alanda yatırım yapmalarını teşvik etmek. Doğru projelerin hayata geçmesi için müşterilerimize finansal olmayan destekler de sunuyoruz. Enerji yatırımlarının yapılabilir olup olmadığını, yatırımı yapmadan önce uzman bir firma ile analiz ediyoruz ve bu danışmanlık ile KOBİ'nin doğru bir yatırım yapmasını sağlıyoruz. Dileyen müşterilerin üretim tesislerine, danışman firma tarafından yapılacak enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyelinin ve uygun yatırımların tesbit edilmesi için yol göstermeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizi enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla 4 yıl boyunca sektörel ve bölgesel konferanslar düzenlemeyi planlıyoruz. 2011 Eylül ayında Antalya'da 'Turizm Sektöründe Enerji Verimliliği ve Karbon Yönetimi, Yaklaşımlar, Uygulamalar' konulu ilk etkinlik gerçekleştirilmiştir. TEB Enerji Kredisi ile 18 milyon TL’den daha düşük ciroya sahip KOBİ’leri hedefliyoruz. Enerji verimliliği başlığı altında minimum %15 enerji tasarrufu sağlayan her tür makine ve ekipman yenileme, modernizasyon yatırımı ve 20 MW altındaki kojenerasyon tesislerini; yenilenebilir enerji başlığı altında, minimum %12 iç verim oranı sağlayan güneş, jeotermal, biyogaz / biyokütle ve 500 kW kurulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projeleri finanse edilebiliyor. TEB Enerji Kredisi, uzun vadeli ve uygun maliyetli bir kredi olma özelliği taşıyor. Kredi vadeleri, bir yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere, toplam 8 yıla kadar uzayabiliyor. Kredi, minimum 3 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Aranan özkaynak oranı projeden projeye değişiklik gösteriyor. Uygun koşullar altında yatırımın %100’üne kadar kredi sağlayabiliyoruz. TEB Enerji kredisi kapsamında bugüne kadar, ‘enerji verimliliği’ ve ‘yenilenebilir enerji’ başlığı altında toplamda 125 başvuru aldık, bunların arasından 58 projeye 41.3 milyon Euro kredi sağladık. Hemen hemen her sektörde kredi verdik, ancak turizm sektöründen daha çok talep geldiğinden adetsel olarak bu sektörde daha çok kredimiz var. Yenilenebilir enerji başlığı altında, çöpten enerji üretimi ve çeşitli atıklardan biyokütle enerjisi elde edilmesi gibi yenilikçi projelere imza attık.

  TEB, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi desteklemeye devam edecek. 

  Sayfa içeriğini puanla