Kategori Listesi

  Haberler

  Diğer Haberler

  Tasarruf Sahiplerine Duyuru

  2014-01-14 21:51:00

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fonu ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri 


  “Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fonu ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ” içtüzüklerinin 12.1. ve izahnamelerinin X. ve XI. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14/01/2014 tarih ve 12233903-44 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 23/01/2014 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. 
  Değişiklikler 27/01/2014 tarihinden itibaren, uygulanmaya başlanacaktır. 


  İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU: 


  Fon’ un pay alım satım esaslarına ilişkin maddesinde yer alan; fon paylarının, işgünlerinde saat 13:30 ile 16:00 arasında şubeler aracılığı ile sadece Kurucu’nun sisteminde Gerçek Ticari, Tüzel Ticari ve Tüzel (Ticari nitelikte olmayan) olarak tanımlı müşteriler hesabına katılma payı alım satımı yapılabilmesine ilişkin şart kaldırılmış olup, bütün müşterilerin şubeler aracılığı ile işlemlerini işgünlerinde 09:00-16:00 saatlerinde arasında gerçekleştirebilmeleri sağlanmıştır. 


  Detaylı bilgi için /yatirimci/ksb.aspx adresinden fonların sürekli bilgilendirme formlarına ulaşılabilir.