Kredi Kartı Koruma Sigortası

Kredi kartınız korumamız altında!

Kredi Kartı Koruma Sigortası
  Paylaş

  İstem Dışı İşsizlik, Vefat, Maluliyet, Geçici İş Göremezlik veya Gündelik Hastane risklerine karşı Kredi Kartı borcunuzun ödenmesini garanti altına alabilirsiniz.
  Vefat, Tam ve Daimi Maluliyet risklerinden herhangi biri gerçekleştiğinde, poliçe limiti dahilinde öncelikle kredi kartı borç bakiyesinin tamamı ödenmektedir eğer kalan kısım var ise lehdara, lehdar tayin edilmemiş kanuni varislerine tazminat ödemesi yapılır. İstemdışı İşsizlik , Geçici İş Göremezlik veya Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı risklerinden biri gerçekleştiğinde ise son ekstresindeki kredi kartı toplam borç bakiyesi teminat limitleri dahilinde ödenmektedir.

  *TEB A.Ş., BNP Paribas  Cardif Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Kredi Kart Koruma Sigortası BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  • Vefat: Sigortalı'nın, Hayat Sigortası Genel Şartlarında tanımlı istisnalar hariç, herhangi bir sebeple vefatıdır.
  • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet: Sigortalı'yı, kendisine mali kazanç sağlayabilecek herhangi bir meslek ya da faaliyeti gerçekleştirmekten tamamen ve daimi olarak alıkoyan durumu ifade eder.
  • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet: Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan tam maluliyet durumunu ifade eder.
  • İstem dışı işsizlik teminatı: Sigortalı'nın, poliçede belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesidir.
  • Kaza Veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı:Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, Sigortalı'nın kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir. Bu teminattan, serbest meslek sahipleri ve devlet memurları yararlanabilmektedirler.
  • Gündelik Hastane Tazminatı: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavisini gerektiren durumdur.

  Teminat ve Prim Tablosu 

  Teminatlar (TL)

  Kredi Kartı Koruma Sigortası

  Paket 1

  Paket 2

  Vefat / Tam ve Daimi Maluliyet

  10.000 TL

  15.000 TL

  İstem Dışı İşsizlik

  1.000 TL

  1.500 TL

  Geçici İş Göremezlik

  1.000 TL

  1.500 TL

  Gündelik Hastane

  1.000 TL

  1.500 TL

  Prim

  15,33 TLx9 ay=138 TL

  22,66 TLx9 ay=204 TL

  Hak Kazanma Koşulları

  İstem Dışı İşsizlik Teminatından yararlanabilmek için kişinin işsiz kaldığı tarihten itibaren geriye dönük en az 180 gün süreyle aynı iş yerinde sürekli SSK bordrolu olarak çalışıyor olması ve Sigorta başvuru tarihinden itibaren de 120 gün çalışmış olma ve işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

  Kaza veya Hastalık sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: 30 günlük bekleme süresi geçtikten sonra kişinin durumunu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirmesi kaydıyla geçerlidir.

  Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu 7 günden fazla hastanede yatmış olma şartı aranır.

  Poliçe Yıllık olarak düzenlenir, İstemdışı İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik Teminatı veya Gündelik Hastane Tazminatı Teminatları için; ödenecek sigorta bedeli sigorta süresi zarfında maksimum 1 kez dir.

  Hayat Sigortaları genel şartları için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla