Gelir Koruma Sigortası

Kimse İşinizi Bitiremez!

Gelir Koruma Sigortası
  Paylaş

  Gelir Koruma Sigortası ile sigortalının işten çıkarılma ya da sağlık gerekçeleriyle çalışamama durumunda günlük hayat standartlarını korumasına destek verir, yaşamsal risklere karşı sigortalı ve kanuni mirasçılarına güvence sağlar.

  Hedef Kitle; 18-60 yaş arasında olan müşterilerdir. 

  • Vefat
  • Kaza veya  Hastalık Sonucu  Tam ve Daimi Maluliyet
  • İstemdışı İşsizlik
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik

  Teminatların Kapsamı: Vefat, Kaza veya  Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet  teminatı kapsamında bir riskin meydana gelmesi durumunda seçilen paket tutarı kadar;Dönüşümlü Teminat (İstemdışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik teminatı) kapsamında bir riskin meydana gelmesi durumunda sigortalı’nın sigortaya katılım sırasında seçmiş olduğu paket doğrultusunda Aylık Tazminat Tutarı* azami 3 ay boyunca ödenir. 

  *Aylık Tazminat Tutarı: Sigortalının net maaşının %65’ini (Brüt maaşının %45’ini) aşmayacak şekilde tercih edilir. Serbest meslek sahibi Sigortalılar için aynı oranlar aylık gelirleri için geçerlidir.)

  Ek Hizmetler: Sigortalı aşağıdaki kendisine tanımlanmış olan hizmetlerden faydalanabilecektir.

  • Psikolojik Danışmanlık, Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, Telefonla 7/24 Yeni doğan Bakım Bilgi Hizmetleri, Mamografi İndirimli Kurumlar Bilgi Servisi 

  Teminatlar

  Vefat, Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet (TL)İstemdışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik (TL)Yıllık Brüt PrimTutarı (TL)
  Paket 1 4.500 450 234
  Paket 2 7.500 750 390
  Paket 3 10.000 1.000 514,8
  • Prim: Seçilen pakete göre değişiklik gösterir. 
  • Prim Tahsilatı; Hesaptan: Peşin  ya da  Kredi Kartı: Yapı Kredi World, Garanti Bonus, TEB Bonus/TEB World 3-6-9 ay Taksit / Diğer KK: Peşin. Sigorta teminatı, primin ödenmesi ile başlamış olur.
  • Sigorta Süresi; Poliçe süresi 1 yıldır. Yenileme garantisi bulunmamaktadır.
  • Sigortadan Faydalanma Yaşı: 18-65

  Vefat: Sigortalı’nın sigorta süresi içinde Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortaları Genel Şartları istisnaları ve Gelir Koruma Sigortası istisnaları haricindeki her türlü vefatıdır.

  Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet: Sigortalı’yı, bedensel işlevlerini gerçekleştirmekten tamamen ve sürekli olarak alıkoyan sakatlık veya hastalık durumunu ifade etmektedir. İş görme kapasitesinin en az %60’ını kaybedilmiş olduğunun, sosyal güvenlik kurumu ya da yetkili bir hastane tarafından teşhis edilmelidir.

  Dönüşümlü Teminat: Tazminat ödemesinin riskin gerçekleştiği anda Sigortalı’nın istihdam durumuna bağlı olan İstemdışı İşsizlik veya Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatları’nı ifade etmektedir. 

  İstemdışı İşsizlik teminatı; Kişinin gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesini ifade etmektedir. Türkiye İş Kurumu’nda kayıtlı olan bordrolu çalışanlar (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 (a) kapsamında "Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve geçici 20. maddesinin 1.fıkrasında sayılan Özel Emekli Sandığı kapsamındaki sigorta kişiler)  faydalanabilir. 

  Sigortalı’nın, İstemdışı İşsizlik riskinin gerçekleştiği andan itibaren geriye dönük aralıksız 360 (üçyüzaltmış) gün (hak ediş süresi) aynı işyerinde aynı işverenle çalışmış olması ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması şartları aranmaktadır.

  Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik  Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, Sigortalı’nın kaza veya hastalık nedeniyle geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir. Bu teminattan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan (Serbest meslek sahibi) ”Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar” veya 5510 sayılı kanun’un md. 4 (c) (1) ve 4 (c)(2) maddesine dahil olan Devlet memurları faydalanabilir.

   

  Muafiyet Süresi Nedir? Sigortanın satın alınmasından sonra Sigortalı’nın tazminat talebinde bulunma hakkının olmadığı süredir. 

   

  Bekleme Süresi Nedir? Riskin gerçekleşmesi ardından başlayan süredir. Sigortalı Bekleme Süresi sonlandıktan sonra ürün dahilindeki tazminat ödemelerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

  İstemdışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik  Teminatları’nın işlerlik kazanabilmesi için sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren 180 günlük muafiyet süresini tamamlaması gerekmektedir.

  İstemdışı İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik risklerinin gerçekleştiği tarihten itibaren bu risklere ilişkin tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için 30 (otuz) günlük bekleme süresi vardır.  

  İlk tazminat ödemesi bu bekleme süresinin tamamlanmasını takip eden 30. (otuzuncu) günden sonra yapılacaktır.

   

  Gelir Koruma Sigortasının Sona Erme Durumları

  • Sigortalı‘nın faydalanma yaşı olan 65 yaşını doldurması durumunda,
  • Sigortanın iptal edildiği durumlarda, (İlk 30 gün içerisinde gelen iptal taleplerinde poliçe başlangıcından iptal, 30 günden sonra gelen iptal taleplerinde ise gün esaslı iptal gerçekleştirilir.)
  • Sigortalı vefat ettiğinde veya tam malul kaldığında,
  • Sigortalılık süresinin bitiminde,
  • Sigortanın yenilenmediği durumda,

  sigorta sona erer.

  Sayfa içeriğini puanla