Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Paylaş

  Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, avukatın kendisinin ve/veya SGK’lı çalışanının yürüttükleri mesleki faaliyetleri esnasında ihmal, hata vb. nedenlerle müvekkillerini zarara uğratması nedeniyle oluşacak tazminat taleplerini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

  Özellikleri:

  • Ödeme alternatifleri: Peşin veya 6, 8, 9 taksit
  • Tazminat ödemesinde hasar ihbar tarihi dikkate alınacak olup, poliçe başlangıç tarihinden 5 yıl öncesine kadar gerçekleşmiş riskler kapsama dahil edilecektir.
  • Sigortalı avukatın SGK’ya bağlı çalışanlarını ve sigortalı avukat ile birlikte çalışan ortak avukat, avukat ve stajyer avukatları da teminat altına alma imkanı.
  • Bağımsız çalışan ya da bir hukuk / avukatlık bürosunda çalışanlar için geçerli bir sigortadır.
  • Sigortalının hakaret ettiği iddiasıyla uğrayacağı tazminat talepleri ile sigortalıya dava açılması durumunda gereken savunma masrafları da teminat altına alınmaktadır.
  • Sigortalının yasal olarak sorumlu olduğu belgelerden herhangi birinin tahrip edilmesi, hasar görmesi, kaybolması nedeniyle belgelerin ikame edilmesi için yapılan masraflar da teminat altına alınmaktadır.
  • Sigortalının ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca kendisi haricinde yetkili kıldığı avukatların kusur ve ihmalinden kaynaklanan tazminat talepleri de teminat altındadır.

  Senelik cirosu 500.000 TL’ye kadar olan avukatlar için sunulan bir ürün olup daha yüksek cirolu avukatlar için risk değerlendirmesi neticesinde karar verilecektir.

  * TEB A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  Teminatlar

  • Mesleki Sorumluluk Teminatı

  Ek Teminatlar:

  • Savunma Masrafları
  • Hakaret Davaları
  • Uzatılmış İhbar Süresi
  • Yargı Masrafları
  • İletişim Masrafları
  • Kayıp Dökümanlar
  • Manevi Tazminat Talepleri
  Sayfa içeriğini puanla