Kategori Listesi

  Haberler

  Diğer Haberler

  Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Başvuruları

  2015-06-12 16:25:00

  TEB Borçlanma Araçları İhraçları Sermaye Piyasası  Kurulu ve Borsa İstanbul Başvuruları

  Bankamızca yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere 2,900,000,000 TL tutara kadar farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.

  Başvuru kapsamında hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan ve henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet dokümanlarından oluşan İzahname Seti Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28.maddesi uyarınca aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  Onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı

  Onaylanmamış Özet

  Onaylanmamış Sermaye Piyasaı Aracı Notu