Kategori Listesi

  Haberler

  Diğer Haberler

  2015 ve 2016'da Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Fonu, Emanet ve Alacaklar

  2015-04-01 14:29:00

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİLERİNE

  2015 ve 2016  YILLARI İÇİNDE

  ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN  EMANET VE ALACAKLAR HAKKINDA

   DUYURU

  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine  (YTM)’ye ilişkin yönetmelik uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacak ve YTM’ye gelir kaydedilecektir.

  YTM Yönetim Kurulu’nun “02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı kararı ile  2015 yılı içerisinde” ve  “27.02.2015 tarih ve YTM-10/4 sayılı kararı ile 2016 yılı içerisinde”,  zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

  2015 yılı için (01.01.2015-31.12.2015) ve 2016 yılı için (01.01.2016-31.12.2016) tarihleri arasındaki son işlem tarihleri dikkate alınarak on yıllık zamanaşımı süresi içerisinde herhangi bir şekilde tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacaklar on yıllık zamanaşımı süresi dolduğu günden itibaren zamanaşımına uğrayacaktır.

  Bu düzenlemeler çerçevesinde, zamanaşımına uğrayacağı tesbit edilmiş Bankamız müşterilerinin  son işlem tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce geçerli kimlik belgeleri ile Banka’mıza başvurmadığınız takdirde, on yıllık zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacaklar zamanaşımına uğrayacak ve yasal süresi içinde YTM’ye devredilecektir.”

  Bilgilerinize sunarız. 

   

  Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakları sorgulamak için tıklayın.