AFD Kredileri

Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) sağladığı uzun vadeli krediyle, sizi 5 yıla varan vadelerde finanse edebiliriz.

AFD Kredileri
  Paylaş
  AFD KSS Kredisi 

  KOBİ Finansmanı’nda dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) KOBİ’ler için yaptığımız çalışmaları bir başarı hikayesi olarak kabul edip, bankamıza EUR 40,000,000 tutarında uzun vadeli kredi sağlamıştır. Sosyal Sorumluluk bilincimizin ödüllendirildiği bu projede KOBİ’ler cazip fiyatlarla 5 yıla varan vadelerde finanse edilebilmektedirler.

  Global rekabette bir adım öne çıkmak isteyen KOBİ’lerimize düşük maliyetli, uzun vadeli ve ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sunulurken “Sosyal Sorumluluk” konusunda bilinçli ya da bilinçsiz neler yaptıklarını ve daha neler yapabileceklerini görebilecekleri ücretsiz bir KSS check-up imkanı verilmektedir. Anlaşmalı olduğumuz etüt firması tarafından anket şeklinde yürütülen 1 günlük süreçte KOBİ’lerimiz, çalışanlarına sağladıkları imkanlar, faaliyetlerinin çevreye olan etkileri gibi konuları detaylı inceleme fırsatı bulmakta, akabinde hazırlanan ve firma yetkililerine teslim edilen Denetim Raporu ile hangi konularda gelişme kaydedebileceklerini görebilmektedirler.

  Sadece kredi kullanan firmalarımıza değil, Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçlenmek isteyen herkesin kullanımına TEB KOBI TV üzerinden açık olarak;  elektronik ortamda oyun formatında verdiğimiz “Sosyal Sorumluluk Eğitimi” ile firma ve çalışanlarının KSS konusunda bilinçlenmesi, bu konuyu işletme yönetimi ve iş akışlarına entegre etmeleri ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürmeleri sağlanmaktadır.

  AFD Enerji Kredisi

  Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve karbon salınımına dikkat çekmek ve firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla olan Fransız Kalkınma Ajansı  (AFD) Bankamıza EUR 50,000,000 tutarında finansman sağlamıştır. AFD Enerji Kredisini İşletme, KOBİ ve Kurumsal segmentteki firmalar ile belediye ve belediye iştirakleri kullanabilmektedirler. Kredi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için “Yatırım Kredisi” olarak eşit/esnek veya spot olarak kullandırılmakta olup, kredinin 1 yıla varan geri ödemesiz dönemi ve 7 yıla varan vadesi bulunmaktadır.

  Bu desteklerden faydalanabilmeleri için KOBİ’lerimizin yatırım yapacakları projelerin; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başlığı altında minimum enerji tasarrufu sağlayan her tür makine ekipman yenileme yatırımının; yenilenebilir enerji başlığı altında güneş, jeotermal biyogaz/biyokütle ve 500kW kurulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projeleri olmaları kriterlerini karşılamalarıdır. Türk Ekonomi Bankası AFD’ den alınan bu kaynak ile yılda 60 bin ton karbon salınımın azaltılmasını ve 199GWh/yıl elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmasını hedeflemektedir.

  Sayfa içeriğini puanla