AFD Enerji Kredisi

Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) sağladığı uzun vadeli krediyle, sizi 5 yıla varan vadelerde finanse edebiliriz.

AFD Enerji Kredisi
    Paylaş

    AFD ile yapılan işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve karbon salınımına dikkat çekmek ve firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla KOBİ’lerimize özel bir kredi programı daha başlatılmıştır.

    Toplamda EUR 50,000,000’lık kredi kullandırımı ile AFD Enerji Kredisini İşletme, KOBİ ve Kurumsal segmentteki firmalar ile belediye ve belediye iştirakleri kullanabilmektedirler. Kredi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için “Yatırım Kredisi” olarak eşit/esnek veya spot olarak kullandırılmaktadır. 

    Bu desteklerden faydalanabilmeleri için KOBİ’lerimizin yatırım yapacakları projelerin; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başlığı altında minimum %15 enerji tasarrufu sağlayan her tür makine ekipman yenileme yatırımının; yenilenebilir enerji başlığı altında güneş, jeotermal biyogaz/biyokütle ve 500kW kurulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projeleri olmaları kriterlerini karşılamalarıdır. Türk Ekonomi Bankası AFD’ den alınan bu kaynak ile yılda 60 bin ton karbon salınımın azaltılmasını ve 199GWh/yıl elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmasını hedeflemektedir.

    Sayfa içeriğini puanla