Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Tahvil ve Bono Fonları
  Paylaş

  TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

   

  TEB Portföy İkinci Orta Vadeli  Kamu Borçlanma Araçları Fonu (TET)

  Fon, portföyünün %80'ine varan oranlarda, likit fonların yatırım vadesinin dışında kalan, uzun vadeli tahvillerin taşıdığı faiz riskini sınırlı olarak içeren kısa ve orta vadeli bono ve tahvillere yatırım yaparak düşük risk ile kısa vadeli faiz enstrümanlarından görece iyi bir getiri sağlamayı hedefler.

  TEB Portföy Birinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu (TPT)

   Fonun karşılaştırma ölçütü, TEB Portföy Yönetimi Varlık Tahsis Komitesi kararları doğrultusunda piyasa koşulları dikkate alınarak aktif olarak değiştirilmekte ve Fon bu stratejiye paralel olarak yönetilmektedir. Fon, en az %80'i yerli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır,  aylık ortalama vade 1000 gündür.


  TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT)

  Fon portföyünün en az %80’i, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Tek bir kurumun ihraç ettiği özel sektör tahvili için yatırım yapılabilecek üst limit %10’dur. Fonun, orta-uzun vade perspektifiyle, özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi, gerekse değer artış kazancı sağlayacak alım satım işlemleriyle yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon belirlenen yatırım kısıtları çerçevesinde,  riskin dağıtılması ilkesiyle yönetilecektir.

  TEB Portföy Birinci Orta Vadeli  Kamu Borçlanma Araçları Fonu (TBT)

  Fon, en az %80'i yerli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır, aylık ortalama vadesi 547 gündür. Portföyünü ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli, işlem hacmi yoğun tahvil ve bonolarda değerlendiren, mevcut ekonomi ve piyasa koşullarına göre portföyünde bulundurduğu sabit getirili menkul kıymetlerin oranını ve ortalama vadelerini aktif olarak belirleyen, fırsat gördükçe değişken ve sabit kuponlu, uzun vadeli iskontolu tahvillere yatırım yapan bir stratejiye sahiptir.

  TEB Portföy İkinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu (TYB)
  Fon, en az %80'i yerli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır ve devlet tahvili-hazine bonosu getiri eğrisinin en uzun vadeli kısımlarına yatırım yapan, portföyünü ağırlıklı olarak gösterge tahvillerde ve işlem hacmi yoğun ihraçlarda değerlendiren, mevcut ekonomi ve piyasa koşullarına öre portföyünde bulundurduğu sabit getirili menkul kıymetlerin oranını ve ortalama vadelerini aktif olarak belirleyen bir yatırım stratejisine sahiptir.

  TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK)

  Fon, portföyünün en az %80'i yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilmeyen fondur.

  Sayfa içeriğini puanla