Mevduat Sigortası

  Paylaş
  Mevduatın Sigortalanması

  Yurtiçi şubelerimizde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, her bir gerçek kişi için 100 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

  Aşağıda belirtilen mevduatlar sigortaya tabi değildir:
  • İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ile diğer hesaplar.
  • İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ile diğer hesaplar.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ile diğer hesaplar.
  • Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat.
  • Mevduat bankalarının yurtdışı şubelerinde açılan mevduat.
  • Türkiye’de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduat.
  • Bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yükse beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinde verilen aşırı faizler.

  Sigortadan Yapılacak Ödemeler

  Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (Altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.
  Sayfa içeriğini puanla