Merkezi Kayıt Kuruluşu

Merkezi Kayıt Kuruluşu
  Paylaş

  Türkiye’de kurulmuş olan tüm menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır.  MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur. MKK, Türkiye Sermaye Piyasası araçları için hak sahibi bazında tam kaydileştirme modelini uygulamaktadır. 

  2001 yılında kurulan MKK, kaydileştirme sürecine Nisan 2005 tarihinde yatırım fonları ile başlamış ve 28.11.2005 tarihinde İMKB’de işlem gören hisse senetlerini topluca kaydileştirerek devam etmiştir. Bu aşamadan sonra yeni sermaye piyasası aracı ihraçları tamamen kaydi olarak yapılır hale gelmiştir. MKK, mevcut durum itibariyle hisse senetleri, yatırım fonları, özel sektör borçlanma araçları, borsa yatırım fonları, varantlar ve 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren DIBS’ler için için merkezi saklama kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

  • 30 Haziran 2012 Tarihinde başlayan DIBS Kaydileşmesi Hakkında Bilgi

  Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 25/08/2011 tarihinde yayınlanan 2011/34 sayılı haftalık bülten ile Kurul’un 25/08/2011 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan 832 sayılı karar uyarınca devlet iç borçlanma araçlarının (DİBS) 30/06/2012 tarihi itibariyle kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, MKK DIBS kaydileşmesi için 16.12.2011 tarih ve 580 Nolu  Genel Mektup ile uygulamaya ilişkin duyuru yapmıştır.

  SPK tarafından alınan karar uyarınca, (DİBS)’lerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi sisteme alınması çalışmaları tamamlanmış olup; müşterilerimiz portföylerinde bulunan kıymetlerin, MKK’ya aktarılması çalışmaları 30 Haziran 2012 tarihinde sonuçlandırılmış ve anılan tarihten itibaren müşterilerimize ait kıymetler MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

  Yine ayni şekilde; 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren, müşteriler tarafından yapılan  (DİBS) Alım /Satım ve Virman işlemleri Banka’mız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına  yansıyarak, MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

   

  • Yatırım Fonları ve  Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) Hakkında Bilgi

  MKK’nın 2005 yılında kaydileşme işlemlerine başlamasından itibaren Yatırım Fonları ve  Özel Sektör Borçlanma Araçları  kaydi sisteme geçmiştir. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren sözkonusu menkul kıymetler Banka’mız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına yansıyarak, MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

   

  • MKK e- CAS Uygulaması Hakkında Bilgi

  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında yatırımcıların, Merkezi Kaydi Sistem’de yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) uygulaması devreye alınmıştır. Yeni uygulama ile; e-CAS’a kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri yapılamayacaktır. Bu uygulamaya ilaveten MKK, e-CAS uygulamasına üye olmayan yatırımcıların aşama aşama (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından) belirlenecek bazı işlemlerinin engellenebileceği veya onaya tabi tutulacağı açıklamalarına yer vermiştir.  Bu nedenle e-CAS’a kaydolmamış yerli yatırımcıların acilen e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

  e-CAS hakkında detaylı bilgi için tıklayın.


  MKK ile ilgili detaylı bilgilere MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  MKK Komisyon Tarifesi ve Uygulama Esasları (12.05.2015 ve 712 Sayılı MKK Genel Mektup)

  Türkiye’de kurulmuş olan tüm menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır. Bankamız müşterilerinin hesaplarında bulunan tüm yatırım fonlarının, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)’in, Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA)'nın saklaması kaydi olarak MKK’da yapılmaktadır. MKK, vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdindeki tüm bankalar ve aracı kuruluşların nezdinde bulunan müşteri menkul hesaplarından, MKK Komisyon Tarifesi ve Uygulama Esasları  (13.05.2011 ve 552 sayılı MKK Genelgesi) çerçevesinde “MKK Hizmet Bedeli” almaya başlamış olup, ücret tarifesi 12.05.2015 tarih ve 712 sayılı Genel Mektup ile değiştirilerek 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.

  Sözkonusu bu ücretler, MKK tarafından verilen hizmetin bedeli olarak Bankamız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan müşteri hesapları dikkate alınarak bankamız aracılığıyla aynen tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.

  Detaylı bilgilere, MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

   

  MKK Komisyon Tarifesi için tıklayın

  Sayfa içeriğini puanla