Eğitimlerin Etkileri

  Paylaş

  TEB Aile Akademisi eğitimlerinin katılımcılar üzerindeki etkisi Infakto araştırma şirketi tarafından düzenli olarak ölçülmektedir.  

  • Çalışma kapsamında şimdiye kadar 7333 kişi ile ön test, 1257 kişiye telefonla arayarak post test gerçekleştirilmiştir.
  • Katılımcıların sübjektif finansal yeterlilik skorları son testte anlamlı olarak %47’den %62’te yükselmiştir. 
  • Etkinliğine katılanların bütçeleme davranışında eğitim öncesi ve sonrasında bir fark gözlenmemektedir. Eğitim öncesi ve sonrası “her zaman” bütçe yaptığını belirtenlerin oranı %51’dir. 
  • Katılımcılar içinde yaptığı bütçeye sadık kalanların oranı ön-test ve son-test arasında anlamlı bir değişim göstermiştir. Ön Testte yaptığı bütçeye sadık kalanların oranı %76 iken, bu oran Son Test çalışmasında % 87’ye yükselmiştir.
  • Ortalama bir ayda tasarruf yapabilme oranlarına baktığımızda “her ay” tasarruf yapanlarının oranının %24’ten %27’e yükseldiği görülmektedir. Tasarruf değerlendirme aracı tercihleri değişmemiştir; “altın”  en yüksek orana sahiptir.
  • TEB Aile Akademisi eğitimlerinin katılımcıların finansal ürünler hakkındaki bilgi düzeyini arttırdığı görülmektedir.
  • TEB Aile Akademisi eğitimlerine katılanların borçluluk durumlarına bakıldığında kredi kartı borcunun en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir. 
  • TEB Aile Akademisi Eğitimi öncesinde ve sonrasında bileşik faiz hesaplama sorusuna doğru yanıt verenlerin oranı %34’ten %51’e yükselmiştir.
  • Katılımcıların % 91’i bu eğitimlere katılmaktan memnuniyet duyduklarını;  % 88’i TEB Aile Akademisi eğitimlerinin yaşamlarında bir etkisi olduğunu ve % 94’ü yakın çevrelerine TEB Aile Akademisi eğitimlerini tavsiye edeceklerini  belirtmişlerdir.
  Sayfa içeriğini puanla